operabaltycka

WYNIKI NABORU

Wyniki naborów będą podawane po zakończeniu rekrutacji.

Wyniki naboru - Specjalista ds. promocji

Wynik naboru - Specjalista ds. kadr