operabaltycka

Dyrekcja Opery Batyckiej w Gdańsku

Romuald Pokojski

Dyrektor

Dyrektor kieruje Operą Bałtycką w Gdańsku  i reprezentuje ją na zewnątrz.  Odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Opery.

José Maria Florêncio

Zastępca Dyrektora

Nadzoruje i koordynuje działalność zespołów artystycznych. Uczestniczy w opracowywaniu programu artystycznego, planów repertuarowych i obsad poszczególnych wydarzeń. Odpowiada za jakość muzyczną spektakli Opery.

Jolanta Nowokrzewska

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji

Odpowiada za pion techniczny i gospodarczy Opery. Nadzoruje i koordynuje gospodarowanie potencjałem produkcyjnym. Nadzoruje  przygotowania oraz realizację planów inwestycyjnych.

Elżbieta Hałuszczak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansowych / Główna Księgowa

Sprawuje nadzór i kontrolę wewnętrzną nad całokształtem działalności Opery pod względem finansowym.