operabaltycka

Opera Bałtycka w Gdańsku                                

aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

telefon – centrala 58 763 49 12/13
fax 58 763 49 14

strona internetowa: www.operabaltycka.pl

e-mail:  sekretariat@operabaltycka.pl

 

Redaktorzy strony podmiotowej BIP: Dorota Sławińska

 

NIP: 584-020-35-87

REGON: 190320600

RIK woj. pom.: 11/99

 

Numer rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.

90 1090 1098 0000 0000 0901 5463